eKip Pro V2 - Đăng ký

Gói Landing Page - Basic

100,000 ₫ /tháng

Doanh nghiệp sử dụng Landing Page với chi phí tiết kiệm nhất 


 • 280,000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,000,000₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 20 Bài viết
 • 5 Trang
 • 50 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 14 day Free Trial
Quyền lợi tốt

Gói CMS/eCommerce - Premium

300,000 ₫ /tháng

Doanh nghiệp xây dựng Trang tin hoặc Bán hàng với những tính năng phù hợp với nhu cầu. 


 • 800,000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 3,000,000₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 3000 Bài viết
 • 50 Trang
 • 5999 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • 1 Site
 • 5GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 14 day Free Trial

Gói CMS - Advanced

100,000 ₫ /tháng

Gói dành cho Doanh nghiệp xây dựng trang tin với những tính năng phù hợp với nhu cầu thông thường 


 • 280,000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,000,000₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 150 Bài viết
 • 20 Trang
 • 500 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • 1 Site
 • 1GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 14 day Free Trial
 1. Chọn gói
 2. Chọn mẫu
 3. Trang web
 4. Tài khoản